Wstęp

Akademia Rolnicza im. H. Kołłątaja w Krakowie

Norbert Marks

Maszyny rolnicze

Część I, Wydanie II

Maszyny do uprawy, pielęgnacji, nawożenia, siewu, sadzenia
i ochrony roślin

Kraków 1997

Wstęp

Skrypt pt. "Maszyny rolnicze" cz. I, przeznaczony jest dla studentów wydziałów, w których programach studiów przewidziano wiadomości z zakresu maszynoznawstwa rolniczego. Obejmuje ogólną budowę i regulację oraz przegląd stosowanych obecnie nowoczesnych maszyn rolniczych. W skrypcie wyróżniono 10 rozdziałów przedstawiających maszyny i narzędzia służące do zmechanizowania prac przygotowawczych w produkcji polowej, a mianowicie:

  1. Pługi;
  2. Maszyny i narzędzia do uprawiania roli;
  3. Czynne maszyny uprawowe;
  4. Zestawy uprawowe, maszyny kombinowane i wieloczynnościowe;
  5. Maszyny i narzędzia do uprawy międzyrzędowej;
  6. Maszyny do nawożenia materiałami organicznymi;
  7. Maszyny do nawożenia materiałami mineralnymi i chemicznymi;
  8. Maszyny do siewu nasion;
  9. Maszyny do sadzenia;
  10. Maszyny i urządzenia do ochrony roślin.

Każdy z rozdziałów podzielono na grupy tematyczne obejmujące informacje według zasady "od ogółu do szczegółu", a kończące się przeglądem stosowanych obecnie nowoczesnych maszyn rolniczych. Przegląd maszyn rolniczych oparto na folderach reklamowych i instrukcjach wydanych przez producentów europejskich i amerykańskich. Nie było inten-cją autora reklamowanie jakiejkolwiek fabryki, a dobór maszyn zależny był wyłącznie od względów merytorycznych podawanych wiadomości. Oprócz zdjęć kompletnych maszyn, skrypt zawiera rysunki i schematy umożliwiające poznanie części i zespołów roboczych oraz zasad ich działania, co powinno ułatwić pełne przyswojenie wiadomości przedstawionych w skrypcie "Maszyny rolnicze".

AutorPublikację w wersji elektronicznej przygotował Mirosław Gut